Szkolenia dla pracowników, jak często je organizować?

Organizacja szkoleń dla pracowników nie jest rutynowym i częstym wydarzeniem, przynajmniej w firmach z grupy MŚP, które nie mają tak dużych budżetów na rozwój pracowników, jak światowe korporacje, które szkolą swoich pracowników kilka razy w roku. Czy to oznacza, że MŚP nie powinny rozwijać swoich pracowników? Oczywiście że nie, muszą one szkolić w ramach posiadanych środków, być może w mniejszym zakresie i rzadziej, ale jednak powinny to robić. Oto kilka kontekstów, w których warto przeprowadzać działania rozwojowe.


Szkolenia dla handlowców

Szkolenia dla handlowców warto robić przynajmniej raz w roku, ale również przypominać wiedzę ze szkoleń oraz oczekiwane postawy na codziennych spotkaniach, mityngach, czy też na wspólnych wizytach w terenie handlowców z menedżerami. Handlowcy to siła każdej firmy, jeśli nie są oni dobrze przygotowani do swojej roli, to nie będą zdobywać dla firmy odpowiednich klientów, a firma nie będzie realizować zamierzonych celów.

Dla kierowników i managerów

Menedżerowie, kierownicy także powinni być szkoleni systematycznie i przynajmniej 2 razy w roku. Tematyka szkoleń powinna obejmować aspekty miękkie, jak i twarde. Miękkie czyli związane z kompetencjami lidera, a twarde to te, związane z kompetencjami zarządzania i aspektami prawnymi.

Szkolenia dla obsługi klienta

Obsługa klienta jest ważna w każdej firmie, bo jeśli handlowcy wywiążą się ze swojej roli, to trzeba ich dobrze obsłużyć. Nie tylko ważna jest umiejętność profesjonalnej obsługi klienta, ale także rozwiązywania trudnych sytuacji w kontakcie z klientem tj.: obsługa reklamacji, rozwiązywanie konfliktów, czy asertywne techniki postępowania z nadmiernymi roszczeniami klientów. Dwa szkolenia w roku to minimum, które powinny odbyć się w firmie.

Szkolenia dla specjalistów

Jeśli chodzi o specjalistów to tutaj sytuacja jest bardziej złożona. W niektórych branżach nawet kilkanaście razy trzeba być na szkoleniach, aby zaktualizować niezbędną wiedzę. Specjaliści bardzo cenią sobie szkolenia techniczne pozwalające im lepiej wykonywać swoją pracę. Szkolenia motywują do działania, a ich brak powoduje spadek zaangażowania. Odnośnie specjalistów nie należy zapominać, aby dostarczyć im także wiedzę z tzw. kompetencji miękkich, które pomogą im lepiej wykorzystać posiadaną wiedzę specjalistyczną. W tym kontekście udział w szkoleniu raz w roku może być wystarczający.

Szkolenia dla kadry wyższego szczebla

Dyrektorzy wyższego szczebla to osoby, które zazwyczaj przebyły już bardzo dużą ilość szkoleń podczas studiów lub w trakcie kariery zawodowej, ale pomimo to, raz na rok lub dwa lata powinni uczestniczyć w działaniach szkoleniowych, które przypominają kluczowe kwestie. Warto, aby podążać za trendami na różnego rodzaju konferencjach, meet-up`ach, czyli wydarzeniach, na których specjaliści z wąskich dziedzin wypowiadają się nt. ważnych kwestii i trendów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *