Jak wybrać partnerów biznesowych, z którymi warto związać się na dłużej?

Poszukując partnera biznesowego, mamy coraz więcej narzędzi do tego, aby sprawdzić jego wiarygodność. Począwszy od opinii na różnego rodzaju forach internetowych, warto sprawdzać nie tylko opinie klientów, ale także pracowników i to, w jaki sposób są traktowani oraz jakie warunki pracy się im stwarza.

Każdej firmie zdarzają się wpadki, a w internecie nic nie ginie. Liczy się więc sposób, w jaki rozwiązuje są sytuacje sporne z pracownikami i klientami.


Kolejnym aspektem jest wizerunek strony internetowej i dbałość o ten wizerunek w sieci. Jeśli firma nie dba o to, może się okazać, że nie ma proaktywnego planu na przyszłość. Internet jest kluczowym narzędziem dla rozwoju firm w każdej branży.

Ważna jest także gotowość do rozwoju firmy, czy ma ona takie plany i czy wdraża je aktywnie w życie. Brak pomysłu na rozwój – prędzej czy później będzie utrudnieniem w budowaniu relacji biznesowych.

Na co położyć największy nacisk przy budowaniu długoletnich relacji?

W relacjach biznesowych warto kłaść nacisk na jasne zasady i reguły współpracy. Należy precyzyjnie określać, kto i za co jest odpowiedzialny i wymagać od siebie spełnienia tych ustaleń. Wszelkie problemy we współpracy biorą się właśnie stąd, że nieprecyzyjnie komunikujemy swoje oczekiwania i odpowiedzialność.

Warto mieć również plan awaryjny na postępowanie w sytuacjach, gdzie pojawia się konflikt interesów lub coś wcześniej nie zostało dookreślone.

Rozwiązywanie nieporozumień powinno odbywać się na bieżąco i nic nie powinno być zamiatane pod dywan, ponieważ prędzej czy później stanie się problemem we współpracy.

Czego unikać w relacjach biznesowych?

W relacjach biznesowych należy unikać zobowiązywania się do podejmowania działań, co do których nie jesteśmy pewni że uda się je zrealizować w terminie lub w odpowiedniej jakości.

Należy również unikać działań, które są wątpliwe etycznie. Prędzej czy później mogą one zachwiać wzajemnym zaufaniem partnerów biznesowych do siebie.

To czego warto unikać to dążenie do zero-jedynkowego rozwiązywania wszelkich sytuacji problemowych, stawiania partnerów biznesowych pod ścianą i wykorzystywania swojej silnej pozycji na rynku.

Kiedy jesteśmy dużą firmą i pracujemy z dużo mniejszymi od siebie podmiotami, powinniśmy działać w taki sposób, aby nie zachwiać ich płynnością finansową. MŚP nie mają możliwości przetrwania na rynku w starciu z dużymi podmiotami: trzeba dążyć do wykorzystywania efektu synergii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *